Όλα τα έργα μας βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη

works in progress

Συνήθως καταλήγουν να υπάρχουν σε πολλές εκδόσεις με βάση τις ηλικιακές ομάδες και το είδος του κοινού που προσεγγίζουμε κάθε φορά

θέατρο για όλους

έχουμε αναπτύξει ευελιξία να διαμορφώνουμε, να αλλάζουμε, να αυτοσχεδιάζουμε τη σκηνοθεσία σύμφωνα με τις συνθήκες που συναντούμε, επομένως η βάση της δουλειάς μας είναι η τέχνη του ηθοποιού

για ένα φτωχό θέατρο

το ξέρατε;