Θέατρο που ενώνει τις γυναίκες

Theater for social change, justice, democracy and equality... restarting in Athens... BE INFORMED

Η αλληλεγγύη για εμάς δεν είναι μία αξία για την οποία απλώς προσπαθούμε – ζούμε κι αναπνέουμε εξασκώντας την καθημερινά στην πράξη.

Η Λυσιστράτη 2023 γιορτάζει τη Γιορτή της Γυνάικας στις 8 Μαρτίου 2023 με το δίκτυο γυναικών κοινωνικής δικτύωσης "Οι Ηλιουπολίτισσες"